HP Banner
Vua diệt chuột

Diệt chuột ở miền Trung 2008

Phóng sự nhân dân Quảng Bình diệt chuột bằng bẫy bán nguyệt của vua diệt chuột Trần Quang Thiều. Trương trình giới thiệu một buổi sáng thu gom chuột bị sập bẫy tại cánh đồng năm 2008.

                                                            Phóng sự diệt chuột tại Quảng Bình

TIN TỨC DOANH NGHIỆP